Logotyp för asperger-boenden.se

Särskilt boende vid Aspergers syndrom och HF autism – Östra Sverige (Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland)


Start | Södra Sverige | Västra Sverige | Östra Sverige | Mitten | Norra Sverige


Stockholms län

Frösunda – Diverse boenden

Cedervillan Sabbatsberg – Gruppboende för personer med Aspergers syndrom m.m.

Järna Arbetsterapeutcenter Järna, Södertälje

Bysätra, Skärholmen Skärholmen, Stockholm. Gruppboende för unga vuxna med autism eller Aspergers syndrom.

Högsätra gruppbostad Skärholmen, Stockholm

Djursätra gruppbostad Skärholmen, Stockholm

HVB-hemmet Vårberget Skärholmen, Stockholm

Gärdets gruppbostad 3 (Amygdalus) Östermalm, Stockholm

Uppsala län

Lappvärket Hallstavik, Norrtälje. Gruppboende LSS och daglig verksamhet LSS.

Älvgården HVB Skutskär, Älvkarleby. Flickor 13-21 år. KBT

Göransgården Uppsala. Psykiskt funktionshindrade. Hem för vård eller boende. Bostad med särskild service.

Rosersbergsvikens behandlingshem Upplands Väsby

Staffansbo-gruppen vård och omsorg Uppsala

GreveGruppen Omvårdnad AB Tierp

Huddunge HVB Heby. Boende och beteendemodifiering.

SRK Konsultation AB Uppsala. Gruppbostäder enligt LSS + behandlingshem.

Stiftelsen Delta Heby. Vuxna kriminella och drogmissbrukare. NPF-utredning, mest ADHD.

Märstahemmet Märsta. Pojkar 12-18 år. Hem för vård och boende. Begynnande missbruk, kriminalitet, skolproblem, invandring, identitet, relationer, beteendestörningar.

Rudolf Steiner Stiftelsen Vårdinge by Södertälje. Socialterapeutisk verksamhet för funktionshindrade.

Flickhemmet Smilla Mölnbo, Södertälje. Flickor/unga kvinnor 13-20 år med Aspergers syndrom eller andra autismliknande tillstånd enligt LSS.

Södermanlands län

Lästringe-Alma AB Nyköping. Solberga gruppboende och serviceboende. Även dagverksamhet.

Årsta gård Flen. Boende för psykiskt funktionshindrade. Även jordbruk.

Vallmotorp Omsorg Katrineholm

Östergötlands län

Kümmerlinggården Vadstena. Vuxna manliga personer med Asperger syndrom.

Saanda-Vi Valdemarsvik. Stödboende och familjestöd.

Folåsa behandlingshem Vikingstad, Linköping. SIS. 13-18 år, särskilt adopterade.

Risingegårdens behandlingshem AB Finspång. Flickor 12-18 år. NPF, självskadebeteende, övergrepp m.m. Har hästar.

Omsorgsgruppen Berga gruppboende Linköping. Personer över 18 år med psykiska svårigheter. Enligt Sol eller LSS.

Serviceboendet Tannefors Linköping. Frösunda. Sex lägenheter för unga vuxna med Asperger syndrom och andra NPF, som får Boende med särskild service enligt LSS.


Uppdaterad: 2013-01-12

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Utbildning om asperger Aspergers syndrom IT-konsult auti AB